مرکزخیریه معلولین و سالمندان حاجی آبادی اراک
تلفن ثابت : 08634132445- 08634132446
فاکس: 08634135111
همراه : 09184832006-09908136320

درتماس باشید

  • آدرس: استان مرکزی ، اراک ، کیلومتر 4 جاده تهران بعد از یگان ویژه، پشت ساختمان کانون اصلاح و تربیت کد پستی6493-5-38199

  • آدرس فاز دوم مرکز : اراک کیلومتر 5جاده  اراک - بروجرد ورودی روستای خانه میران شهرک خیریه خانه میران


  • .